Το βάρος του νεογέννητου
Τις πρώτες ημέρες μετά την γέννηση το μωρό παρουσιάζει απώλεια βάρους μέχρι 200 γραμμάρια, όχι περισσότερο από το 10% του βάρους γέννησης. Μέχρι την 10η ημέρα της ζωής έχει ανακτήσει το βάρος γέννησης και στην συνέχεια κερδίζει περίπου 180 γραμ. την εβδομάδα. 

Στο τέλος του πρώτου μήνα το μωρό πρέπει να έχει πάρει το λιγότερο 600 γραμ. Αν το μωρό μας έχει πάρει λιγότερο από 600 γραμ. στο τέλος του πρώτου μήνα αυτό σημαίνει πως δεν σιτίζεται επαρκώς ή πως κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει  και πρέπει να συμβουλευτούμε τον παιδίατρο.


Στα μωρά που θηλάζουν δεν είναι δυνατή η μέτρηση της ποσότητας που πίνουν, οπότε το κριτήριό μας είναι  το κατά πόσο το παιδί είναι ήρεμο και το πώς αναπτύσσεται. Γενικά, τα μωρά που θηλάζουν παίρνουν λιγότερο βάρος από αυτά που σιτίζονται με γάλα του εμπορίου, χωρίς αυτό σημαίνει πως δεν αναπτύσσονται φυσιολογικά.

Σχόλια